Trang chủ / Liên hệ

Liên hệ

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Thông tin liên lạc

Điện thoại: +49 30 577 127 42

WhatsApp: +49 175 5123008

Email: support@medi-metropole.de

Bạn có cần ngày thi không?

Nếu bạn cần ngày thi, hãy chọn một trong những ngày thi có sẵn và gửi email cho chúng tôi đến pruefung@medi-metropole.de để đăng ký