Đã nhận được sự công nhận

kể từ năm 2017 đào tạo AEVO IHK Potsdam
kể từ năm 2017 Sự phù hợp của người hướng dẫn IHK Potsdam
kể từ năm 2017 Trường thẩm mỹ LaM Berlin
kể từ năm 2019 Chăm sóc da CNC CNC
kể từ năm 2019 Chuyên gia Phyris Chăm sóc da Phyris
đến tháng 11/2022 Đào tạo NISV Dekra
kể từ năm 2022 Đào tạo NISV DEGEUK®
kể từ năm 2023 hãng vận tải AZAV GUTcert Berlin
kể từ năm 2023 Mỹ phẩm chuyên dụng đo lường AZAV GUTcert Berlin
kể từ năm 2023 Mỹ phẩm chuyên dụng đo lường AZAV GUTcert Berlin
kể từ năm 2023 AZAV đo lông mi PMU GUTcert Berlin
kể từ năm 2023 Máy đo kim AZAV - HC/FT GUTcert Berlin
kể từ năm 2023 Hệ điều hành đào tạo NISV dbi Zert GmbH
kể từ năm 2023 NISV đào tạo GH dbi Zert GmbH
kể từ năm 2023 NISV đào tạo Hoa Kỳ dbi Zert GmbH
kể từ năm 2023 NISV đào tạo ES dbi Zert GmbH
kể từ năm 2023 Đào tạo NISV EK dbi Zert GmbH